Svářečská škola

Svářečská škola je součástí Středního odborného učiliště opravárenského Králíky.

Žáci druhého ročníku v SOUo Králíky provádějí kurzy:

  • svařování plamenem - základní kurz ZK 311 1.1
  • svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou - ZK 111 1.1

Oba kurzy jsou součástí učebních osnov a žáci je absolvují zdarma. Výuka obou metod svařování je rozdělena na teoretickou část, která probíhá na učebně a praktickou výuku ve svařovnách dílen.

Svařování elektrickým obloukem ZK 111 1.1 i svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 1.1 je vyučováno v rozsahu 40 hodin teorie a 140 hodin praxe.

Každý kurz je ukončen třemi dílčími zkouškami. Zkoušky z bezpečnostních předpisů a z technologie svařování probíhají formou testů, třetí zkouška je praktická.

Při úspěšném vykonání všech zkoušek jsou žákovi vystaveny zkušební organizací na každou metodu doklady (průkaz odborné kvalifikace svářeče a osvědčení o zkoušce), které si žáci hradí sami.

Pokud žák uspěje na výbornou v základním kurzu, má možnost získat kvalifikaci dle ČSN EN ISO 9606-1 (vyšší zkouška dle mezinárodní normy).  

Dále je žákům umožněno absolvovat kurz svařování poloautomatem v ochranné atmosféře ZK 135 1.1 za zvýhodněnou cenu. 

Případné nejasnosti a dotazy mohou žáci konzultovat se zástupcem ředitelky pro praktické vyučování nebo instruktorem svařování.