Odborný výcvik

Během studia učebního oboru žáci absolvují odborný výcvik. Praktická výuka je soustředěna do vybavených pracovišť v areálu školy. Žáci pracují ve skupinách pod vedením učitelů odborného výcviku. Ve vyšších ročnících mohou žáci být individuélně přeřazováni z kmenového pracoviště na tzv. smluvní pracoviště. U učebního oboru tvoří odborný výcvik 50% výuky.