Autoškola

Žáci třetího ročníku v SOUo absolvují kurz autoškoly na skupinu B (osobní automobil), T (traktor) a C (nákladní automobil), ten je součástí učebních osnov. Skupina C tedy probíhá současně s ostatními skupinami, jelikož SOUo Králíky má v tomto výjimku ze zákona. Další výjimkou je, že závěrečná zkouška může proběhnout ještě před dosažením 18 let u žáka (v takovém případě ovšem žák obdrží řidičský průkaz až v 18 letech). Kurz se rozděluje na teoretickou výuku a praktický výcvik.

Teoretická výuka je zařazena do týdne, kdy žáci jsou na učebnách, její minimální náplň stanoví zákon 247/2000 Sb. U nás má obsah:

 
Předpisy o provozu vozidla PPV 30 hodin
Zásady bezpečné jízdy  ZBJ 20 hodin
Ovládání a údržba vozidla OÚV 25 hodin
Zdravotnická příprava  ZP

2 hodiny

Zdravotnická příprava praxe ZPP

4 hodiny

Opakování  OP 12 hodin
 

trenažér

Praktický výcvik v řízení MOV provádějí žáci během týdne, kdy probíhá výuka odborného výcviku, provádí se individuálně, učitelé jízd se snaží dodržovat podobný počet odjetých hodin u všech žáků. Rozpis jízd na následující týden se umísťuje na nástěnku v dílnách nejpozději ve čtvrtek do 13 hod. Každý žák tak má možnost sledovat plán svých jízd dopředu. V případě, že nemůže absolvovat svou takto naplánovanou jízdu je povinen toto předem nahlásit. V jiném případě mu hrozí povinnost uhradit finanční částku za prostoj učitele (dle vnitřní směrnice ředitele školy). Jízdy se provádějí na vozidlech:

 

Traktor  ZETOR 7011 +  přívěs 21 hodin

Osobní vozidlo Škoda Felicia 1,9 D

Osobní  vozidlo Škoda FABIA 1,2

28 hodin
Nákladní vozidlo IVECO 120E24 s plachtou 18 hodin 
  

  

 

 

 

 iveco  škoda fabia

Závěrečné zkoušky začínají v měsíci dubnu následujícího roku. Provádějí se postupně, zhruba každý týden se čtyřmi žáky. Při stanovení pořadí žáků ke zkoušce se přihlíží k zájmu žáka, odježděným hodinám s vozidly, výsledků v teoretické výuce a k celkovém chování žáka ve škole.

Každá zkouška je zpoplatněna pověřeným úřadem 700 Kč. Skládá se: Zkouška z předpisů + zkouška z techniky + zkouška z jízd (B, T, C). Každá další opravná zkouška je zpoplatněna pověřeným úřadem (100 Kč test, 200 Kč technika, 400 Kč jízda) a může se konat nejdříve po 5 pracovních dnech, nejpozději však do 6 měsíců od první vykonané zkoušky.

Případné nejasnosti a dotazy mohou žáci konzultovat se zástupcem ředitelky pro praktické vyučování nebo učitelem autoškoly.