Rodičovské schůzky 24. 11. 2017

Rodičovské schůzky v SOUo Králíky  se konají dne 24. 11. 2017 od 13,00 do 16,00 v areálu SOUo . Bližší informace o umístění vyučujích naleznete přímo ve škole /v den schůzek/.

Těšíme se na návštěvu.