Opravné a náhradní závěrečné zkoušky 3. ročník školní rok 2016/2017.

Termíny zkoušek:
písemná závěrečná zkouška               5. 9. 2017  od 7, 00 hodin
praktická závěrečná zkouška             6. 9 - 7. 9. 2017  od 7, 00 hodin
ústní závěrečná zkouška                      15. 9. 2017  od  8, 00 hodin