Zahájení školního roku 2016/ 2017

 

První ročníky - učební obor a nástavba - slavnostní  zahájení 1. září 2016  

od 10, 00 hodin v jídelně SOUo Králíky.

Ostatní ročníky školy zahájení  1. září 2016 v 8, 00 hodin ve třídách dle rozpisu   / umístění na dveřích školy / .