1. září 2016 zahajujeme nový školní rok

Paní ředitelka přivítala nové žáky pro školní rok 2016/2017

  Informace pro ostatní studenty:

Zahájení školního roku pro 2. ročník IVP / v roce 2015/2016 forma dálková - D1/ dne 6. 9. 2016  dle rozvrhu

Zahájení školního roku pro 1. ročník IVP dne 7. 9. 2016 dle rozvrhu