Zahájení školního roku 2012/2013

Zahájení školního roku je dne 3. září 2012

Vyšší ročníky mají zahájení od 8,00 hodin

První ročníky slavnostní zahájení od 10, 00 hodin v jídelně SOUo Králíky

Informační dopis zaslaný nově nastupujícím žákům ve školním roce 2012/2013 SOUo Králíky