Výsledky přijímacího řízení učební obor: opravář zemědělských strojů

V příloze naleznete pořadí přijímacího řízení- nutno znát Vaše číslo jednací - bylo Vám zasláno dopisem od školy.