Termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek

6. září 2013 - písemná zkouška

9. a 10. září 2013 - praktická zkouška

18. září 2013 ústní zkouška