Studium nástavba - dálková forma

Třída D1. výuka začíná 19. 9. 2012 od 7,00 hodin.

Třída D2. individuální výuka, dle vlastní potřeby kontaktujte vyučující.

Třída D3. výuka začíná 26. 9. 2012 od 7,00 hodin.