Přihlašování žáků k MZ 2013

Poslední možný termín, kdy žáci mohou předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku i s případným posudkem PUP je 3. 12. 2012. Přihlášky odevzdávejte u Mgr. Doubravové.