Opravné závěrečné zkoušky učební obor: Opravář zemědělských strojů školní rok 2014/2015

Dne 8. 12. 2015 od 7,00 hodin se konají opravné závěrečné zkoušky písemné a dne 9. 12. 2015 od 8,00 hodin se konají ústní opravné závěrečné zkoušky. Pro konání opravných zkoušek je nutno mít podanou písemnou žádost.