Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky byly vytvářeny s důrazem na co největší přístupnost obsahu a funkčnosti při zachování formy a vzhledu pro většinu uživatelů. Stránky se snaží každému uživateli nabídnout co nejlepší prezentaci informací v rámci možností jeho internetového prohlížeče. Stránky dodržují platné standardy a zvyklosti.

Stránky berou v potaz česká Pravidla tvorby přístupného webu a pravidla přístupnosti pro slabozraké.

Technická implementace

Struktura layoutu a obsahu je vytvořena v HTML5. Jde o nejnověší (rok 2012) verzi HTML, kterou plně podporuje většina moderních prohlížečů a kterou dokáží zobrazit i staré prohlížeče zvyklé na HTML4. Vizuální prezentaci reprezentují kaskádové styly (CSS).

Stránky využívají přístup graceful degradation ˜– pokud se na stránce vyskytuje prvek využívající náročnější technologii či grafiku, dokáže stránka podat čtenáři informaci i v případě, že jeho prohlížeč technologii neovládá.

Stejně tomu je v případě javascriptu: Stránky fungují i s vypnutým javasriptem. Výjimkou je WYSIWYG editor v administraci (kam ale běžný návštěvník nemá přístup). Tento editor je z technických důvodů realizován pomocí javascriptu. Uživatel s vypnutým javascriptem tak může stále přidávat informace, nemůže ale využív výhod WYSIWYG editace.

Nezávislost na technických parametrech

Webové stránky jsou nezávislé na rozlišení či počtu barev obrazovky, jsou nezávislé na operačním systému a formě ovládání (uživatelském vstupu). Fungují na počítačích, mobilech, tabletech a ostatních zařízeních. Každému zařízení se přizpůsobí. U zařízení s větší úhlopříčkou zobrazují větší stránku s věším písmem pro lepší využití místa. Naopak u zařízení s menší úhlopříčkou skrývají některé nedůležité grafické prvky pro úsporu místa.