Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání: Nástavba - 1. kolo

 
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – I. kolo

Čj. 155/2017


Ředitelka školy jako příslušný statutární orgán školy v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodla v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole  uchazečů s tímto registračním číslem od školního roku 2017/2018  takto:
 
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání


        Registrační číslo                      Počet bodů                  Rozhodnuto
              32/2017                                        41                           přijat /-a
              33/2017                                        47                           přijat /-a
              68/2017                                        33                           přijat /-a
              69/2017                                        30                           přijat /-a
              70/2017                                          0                           nepřijat /-a
              79/2017                                        38                           přijat /-a
              80/2017                                        22                           přijat /-a
              81/2017                                        32                           přijat /-a
              83/2017                                        31                           přijat /-a
              84/2017                                        27                           přijat /-a 
              85/2017                                        31                           přijat /-a 
              86/2017                                        43                           přijat /-a 
              87/2017                                        50                           přijat /-a
              88/2017                                          0                           nepřijat /-a
              92/2017                                        65                           přijat /-a
              93/2017                                        26                           přijat /-a
              94/2017                                        22                           přijat /-a
              96/2017                                        38                           přijat /-a
              98/2017                                        26                           přijat /-a
              99/2017                                        40                           přijat /-a
            100/2017                                        29                           přijat /-a 
            101/2017                                        52                           přijat /-a 
            102/2017                                        29                           přijat /-a
            106/2017                                          0                           nepřijat /-a 
 
Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 3. 5. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 3. 5. 2017 na webových stránkách školy www.souokraliky.cz   a je zveřejněno po dobu 15 dnů. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím  podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Pardubického kraje.
Svůj úmysl nastoupit či nenastoupit ke studiu sdělte na e-mail souo.kraliky@orlicko.cz do 10 pracovních dnů, tj. do 18. 5. 2017. 
       

   Mgr. Bc. Petra Doubravová
                                             ředitelka školy