Přihláška ke studiu - učební obor

V příloze je tiskopis ke studiu.

Při vyplňování přihlášky je nutno potvrzení od lékaře. Dále je potřeba vyplnit druhou stranu přihlášky - známky a nechat potvrdit ve škole. Nebo doložit k přihlášce kopie vysvědčení ze základní školy.