Přihláška ke studiu - nástavbové studium

V příloze je tiskopis přihlášky.

Pří vyplňování přihlášky je potřeba potvrzení od lékaře. Je nutno doložit potvrzení známek pokud uchazeč studuje poslední ročník učebního oboru. Ostatní uchazeči doloží fotokopie výučního listu a vysvědčení z posledního ročníku učebního oboru. Je nutno označit formu studia - denní nebo dálková.