Aktuálně: Zahájení školního roku 2016/ 2017

 

První ročníky - učební obor a nástavba - slavnostní  zahájení 1. září 2016  

od 10, 00 hodin v jídelně SOUo Králíky.

Ostatní ročníky školy zahájení  1. září 2016 v 8, 00 hodin ve třídách dle rozpisu   / umístění na dveřích školy / .

Další aktuality

O škole

Střední odborné učiliště se nachází ve městě Králíky s malebnou přírodou v okolí. Naše škola zajišťuje odborné a teoretické vzdělávání v tříletém učebním oboru „Opravář zemědělských strojů“. Absolventi získávají navíc zdarma řidičský průkaz skupin B, T, C. Další možností je studovat dvouleté nástavbové studium v oboru „Podnikání“. Tento obor lze studovat denní formou (2 roky) nebo dálkovou formou (3 roky) a získat úplné střední vzdělání s maturitou. Hned vedle školy se nachází plně vybavený Domov mládeže.

Naše škola je příjemcem dotací z evropských fondů. Díky projektu „Modulová výuka diagnostiky osobních aut“ mají naši žáci možnost naučit se věci důležité pro jejich budoucí praxi s pomocí moderních interaktivních výukových materiálů a pomůcek.

Více o škole

Kontaktní údaje